Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej

w Rudniku nad Sanem

O nas

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem prowadzi placówki zarówno o charakterze opiekuńczo – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnościami, ale także świadczy usługi rehabilitacyjne dla swoich podopiecznych, mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic, udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym przemocą, pozbawionym domu, samotnym matkom, osobom przeżywającym kryzysy osobiste, rodzinne, suicydalne.

Aktualności

30
06.2020

Zajęcia rękodzielnicze uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – wyroby z wikliny

Jedną z form pracy w naszym Domu z podopiecznymi są zajęcia rękodzielnicze. W ramach tych zajęć podopieczni wykonują prace artystyczne zróżnicowanymi technikami, dostosowanymi do swoich zainteresowań i możliwości. Zajęcia rękodzielnicze rozwijają sprawność manualną, poruszona zostaje wyobraźnia, kreatywność, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, rozwijana jest koordynacja wzrokowo – ruchowa. Praca uzależniona jest od możliwości i  predyspozycji każdego…

czytaj dalej

15
06.2020

Zajęcia i treningi w Środowiskowym Domu Samopomocy w nowym reżimie sanitarnym

Świat podczas epidemii koronawirusa nagle zatrzymał się… Wszystko co do tej pory wydawało się takie normalne, codzienne, nagle w jednej chwili zostało nam odebrane.  I tak, nasz świat jako pracowników a przede wszystkim naszych niepełnosprawnych podopiecznych zmienił się z dniem 12 marca b.r. i decyzji o zawieszeniu zajęć. Byliśmy na bieżąco w łączności z uczestnikami…

czytaj dalej

Skip to content