Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej

w Rudniku nad Sanem

O nas

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem prowadzi placówki zarówno o charakterze opiekuńczo – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnościami, ale także świadczy usługi rehabilitacyjne dla swoich podopiecznych, mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic, udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym przemocą, pozbawionym domu, samotnym matkom, osobom przeżywającym kryzysy osobiste, rodzinne, suicydalne.

Aktualności

27
10.2020

27 października – Światowy Dzień Terapii Zajęciowej

Termin „terapia zajęciowa” oznacza sposób rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej polegający na angażowaniu rehabilitowanej osoby w różne rodzaje i formy aktywności życiowej oraz odpowiednim do potrzeb kształtowaniu warunków otoczenia materialnego i społecznego.  Szczegółowe cele terapii zajęciowej określa się w zależności od potrzeb rehabilitowanej osoby. Za najczęściej spotykane ważne cele należy uznać: usprawnianie w przypadku…

czytaj dalej

27
10.2020

Październik Międzynarodowym Miesiącem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ( AAC)

Październik to miesiąc, który na całym świecie od 2007 roku poświęcony jest AAC czyli alternative and augmentative communication co oznacza komunikację zastępczą (alterntive communication) i wspomagającą (augmentative communication). Termin AAC jest coraz powszechniej stosowany w Polsce. Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów nie są w stanie posługiwać się mową dźwiękową lub nie są w stanie posługiwać…

czytaj dalej

Skip to content