Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej

w Rudniku nad Sanem

O nas

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem prowadzi placówki zarówno o charakterze opiekuńczo – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnościami, ale także świadczy usługi rehabilitacyjne dla swoich podopiecznych, mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic, udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym przemocą, pozbawionym domu, samotnym matkom, osobom przeżywającym kryzysy osobiste, rodzinne, suicydalne.

Aktualności

23
02.2024

Bezpłatne Rozliczanie Deklaracji Podatkowych PIT w Centrum Caritas

Dzięki Twojej pomocy możemy: – zapewnić edukację i rehabilitację dzieciom z niepełnosprawnością – zadbać o schronienie dla osób bezdomnych – przygotować osoby z  niepełnosprawnością do aktywności zawodowej – zorganizować ciepły posiłek dla potrzebujących

czytaj dalej

21
02.2024

Nabór uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej funkcjonuje od 2006 roku. Jest to placówka powołana w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności. Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz…

czytaj dalej

Skip to content