Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej

w Rudniku nad Sanem

O nas

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem prowadzi placówki zarówno o charakterze opiekuńczo – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnościami, ale także świadczy usługi rehabilitacyjne dla swoich podopiecznych, mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic, udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym przemocą, pozbawionym domu, samotnym matkom, osobom przeżywającym kryzysy osobiste, rodzinne, suicydalne.

Aktualności

24
03.2020

Dalsze zawieszenie zajęć do dnia 10 kwietnia 2020 r.


13
03.2020

Zawieszenie zajęć w ŚDS i WTZ z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart  na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) poleciła zamknięcie: Centr Integracji Społecznej Klubów Integracji Społecznej Dziennych…

czytaj dalej

Skip to content