Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej

w Rudniku nad Sanem

O nas

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem prowadzi placówki zarówno o charakterze opiekuńczo – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnościami, ale także świadczy usługi rehabilitacyjne dla swoich podopiecznych, mieszkańców Rudnika nad Sanem i okolic, udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym przemocą, pozbawionym domu, samotnym matkom, osobom przeżywającym kryzysy osobiste, rodzinne, suicydalne.

Aktualności

28
07.2020

Trening umiejętności praktycznych – hortikuloterapia w ŚDS

Trening umiejętności praktycznych – to jedna z form wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy, polegająca na nabywaniu, rozwijaniu i zwiększaniu samodzielności Uczestników w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Podczas zajęć treningowych Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonywania drobnych napraw domowych, konserwacji, szycia ręcznego, reperowania odzieży,  posługiwania się narzędziami ogrodniczymi…

czytaj dalej

30
06.2020

Zajęcia rękodzielnicze uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – wyroby z wikliny

Jedną z form pracy w naszym Domu z podopiecznymi są zajęcia rękodzielnicze. W ramach tych zajęć podopieczni wykonują prace artystyczne zróżnicowanymi technikami, dostosowanymi do swoich zainteresowań i możliwości. Zajęcia rękodzielnicze rozwijają sprawność manualną, poruszona zostaje wyobraźnia, kreatywność, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, rozwijana jest koordynacja wzrokowo – ruchowa. Praca uzależniona jest od możliwości i  predyspozycji każdego…

czytaj dalej

Skip to content