Dom Samotnej Matki

Czym jest?

Dom Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem jest placówką prowadzoną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Jest przeznaczony dla matek z dziećmi i kobiet oczekujących potomstwa z terenu Diecezji Sandomierskiej, w uzasadnionych przypadkach z innych regionów Polski. Służy schronieniem i pomocą matkom z dziećmi i kobietom oczekującym potomstwa.

Czym się zajmuje?

Celem nadrzędnym Domu jest troska o godne warunki życia dla matek i ich dzieci oraz ochrona dzieci poczętych. DSM udziela wieloprofilowego wsparcia matkom oczekującym na narodziny swojego dziecka, przeciwdziała aborcji i jej skutkom , kształtuje prawidłowe postawy moralne, zaspokaja podstawowe potrzeby matek i ich dzieci, kształtuje umiejętności społeczne i interpersonalne, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wdraża w samodzielne życie.

Kadra DSM: Kierownik, Psycholodzy, Pedagodzy, Pracownik Socjalny, Terapeuta Leczenia Uzależnień, Psychoterapeuta.

Kontakt

Od godz. 8.00 do godz 16.00 od poniedziałku do piątku:

tel. (15) 649 21 86

Całodobowy:

tel. 607 302 198

Skip to content