Warsztaty Terapii Zajęciowej

Czym są?

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem działające przy Caritas Diecezji Sandomierskiej funkcjonują od 2006 roku. Jest to placówka powołana w celu pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności.

Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w życiu społecznym.

Na zajęcia uczęszcza 55 osób niepełnosprawnych z powiatu niżańskiego z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Czym się zajmują?

Uczestnicy podnoszą swoje umiejętności poprzez zajęcia na jedenastu pracowniach: krawiecko-hafciarskiej, teatralno-muzycznej, komputerowo-reklamowej, humanistyczno-środowiskowej, ogrodniczo-botanicznej, fryzjerskiej, rzemiosł różnych, dekoratorskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej oraz wikliniarskiej. Praca na poszczególnych pracowniach realizowana jest w oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji oraz Roczny Plan Pracowni.

Poprzez zajęcia na pracowniach tematycznych, podopieczni nabywają umiejętności przysposabiające do pracy jak również kształtują czynności potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym. Zajęcia te przygotowują naszych uczestników do podjęcia pracy na półotwartym bądź zamkniętym rynku pracy w Zakładach Pracy Chronionej lub Zakładach Aktywności Zawodowej.

W ramach rehabilitacji społecznej warsztaty umożliwiają osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana jest ona przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Jak zostać uczestnikiem WTZ?

Kwalifikacje kandydatów:

Aby zostać uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  1. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  2. ukończony osiemnasty rok życia,
  3. zgłoszenie chęci uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kierownikowi, celem umieszczenia kandydata/kandydatki na liście osób oczekujących do uczestnictwa w WTZ w Rudniku nad Sanem,

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w placówce WTZ przy ul. Rzeszowskiej 35 w Rudniku nad Sanem lub telefonicznie pod następującym nr tel: (15) 649 45 30 w godz. 7:00- 15:00.

Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki i wcześniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem Warsztatów Terapi Zajęciowej.

Pracownie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Pracownia
gospodarstwa domowego
zobacz
Pracownia
fryzjerska z elementami stylizacji
zobacz
Pracownia
hafciarsko - krawiecka
zobacz
Pracownia
komputerowo - reklamowa
zobacz
Pracownia
rzemiosł różnych
zobacz
Pracownia
dekoratorska
zobacz
Pracownia
wikliniarska
zobacz
Pracownia
stolarska
zobacz
Pracownia
teatralno - muzyczna
zobacz
Pracownia
humanistyczno - środowiskowa
zobacz
Pracownia
ogrodniczo - botaniczna
zobacz
Skip to content