Warsztat Terapii Zajęciowej

Czym są?

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej funkcjonuje od 2006 roku. Jest to placówka powołana w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności.

Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w życiu społecznym.

Na zajęcia uczęszcza 55 osób z niepełnosprawnościami z powiatu niżańskiego z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Nasza Kadra

 • Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • Pracownik socjalny
 • Psycholog
 • Instruktor pracowni hafciarsko-krawieckiej
 • Instruktor pracowni humanistyczno-komputerowej
 • Instruktor pracowni gospodarstwa domowego
 • Instruktor pracowni fryzjerskiej z el. stylizacji
 • Instruktor pracowni wikliniarskiej
 • Instruktor pracowni gospodarczo-porządkowej
 • Instruktor pracowni dekoratorskiej
 • Instruktor pracowni stolarskiej
 • Instruktor pracowni ogrodniczo-botanicznej
 • Instruktor pracowni teatralno-muzycznej
 • Instruktor pracowni rzemiosł różnych
 • Pielęgniarka opiekująca się uczestnikami WTZ
 • Pomoc kuchenna
 • Sprzątaczka
 • Fizjoterapeuta
 • Kierowca

Czym się zajmują?

Uczestnicy podnoszą swoje umiejętności poprzez zajęcia na jedenastu pracowniach: hafciarsko-krawieckiej, teatralno-muzycznej, humanistyczno-komputerowej, gospodarczo-porządkowej, ogrodniczo-botanicznej, fryzjerskiej z elementami stylizacji, rzemiosł różnych, dekoratorskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej oraz wikliniarskiej. Praca na poszczególnych pracowniach realizowana jest w oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji oraz Roczny Plan Pracowni.

Poprzez zajęcia na pracowniach tematycznych, podopieczni nabywają umiejętności przysposabiające do pracy jak również kształtują czynności potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym. Zajęcia te przygotowują naszych uczestników do podjęcia pracy na półotwartym bądź zamkniętym rynku pracy w Zakładach Pracy Chronionej lub Zakładach Aktywności Zawodowej.

W ramach rehabilitacji społecznej warsztaty umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana jest ona przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Jak zostać uczestnikiem WTZ?

Kwalifikacje kandydatów:

Aby zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 2. ukończony osiemnasty rok życia,
 3. zgłoszenie chęci uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej Kierownikowi, celem umieszczenia kandydata/kandydatki na liście osób oczekujących do uczestnictwa w WTZ w Rudniku nad Sanem,

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w placówce WTZ przy ul. Rzeszowskiej 35 w Rudniku nad Sanem lub telefonicznie pod następującym nr tel: (15) 649 45 30 w godz. 7:00- 15:00.

Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki i wcześniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Pracownie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Pracownia
gospodarstwa domowego
zobacz
Pracownia
fryzjerska z elementami stylizacji
zobacz
Pracownia
hafciarsko-krawiecka
zobacz
Pracownia
humanistyczno-komputerowa
zobacz
Pracownia
rzemiosł różnych
zobacz
Pracownia
dekoratorska
zobacz
Pracownia
wikliniarska
zobacz
Pracownia
stolarska
zobacz
Pracownia
teatralno-muzyczna
zobacz
Pracownia
gospodarczo-porządkowa
zobacz
Pracownia
ogrodniczo-botaniczna
zobacz
Skip to content