Pracownia humanistyczno – środowiskowa

Pracownia humanistyczno – środowiskowa jest pracownią na której uczestnicy poznają i doskonalą techniki szkolne.(m.in. pisanie, czytanie, liczenie). W ramach zajęć indywidualnych i grupowych kształtują swoje postawy oraz kompetencje społeczno-zawodowe w oparciu o zastosowanie różnorodnych technik pedagogiczno – dydaktycz-nych.

Głównym celem pracowni jest przygotowanie uczestnika zarówno teoretycznie i praktycznie do jak najbardziej samodzielnego, świadomego oraz aktywnego życia w społeczeństwie. W ramach zajęć rozwijają swój zasób wiedzy podstawowej i ogólnej. Wszelkie poczynania terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego uczestnika. Terapia nastawiona jest na naukę nowych umiejętności oraz utrwalenia już posiadanych jak również podtrzymywania wszystkich sfer życia uczestnika.

Pracownie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Pracownia
gospodarstwa domowego
zobacz
Pracownia
fryzjerska z elementami stylizacji
zobacz
Pracownia
hafciarsko - krawiecka
zobacz
Pracownia
komputerowo - reklamowa
zobacz
Pracownia
rzemiosł różnych
zobacz
Pracownia
dekoratorska
zobacz
Pracownia
wikliniarska
zobacz
Pracownia
stolarska
zobacz
Pracownia
teatralno - muzyczna
zobacz
Pracownia
humanistyczno - środowiskowa
zobacz
Pracownia
ogrodniczo - botaniczna
zobacz
Skip to content