Pracownia humanistyczno-komputerowa

Pracownia humanistyczno-komputerowa łączy w sobie elementy utrwalające techniki szkolne (tj. pisanie, czytanie, liczenie) z nauką obsługi komputera i Internetu. W ramach zajęć indywidualnych oraz grupowych uczestnicy przygotowują się do jak najbardziej samodzielnego, świadomego oraz aktywnego życia w społeczeństwie. Poszerzają zasób wiedzy ogólnej i podstawowej, ćwiczą pamięć i koncentrację, rozwijają zdolność logicznego myślenia. Terapia nastawiona jest na kształtowanie nowych umiejętności oraz podtrzymywanie tych już wypracowanych. Korzystając z ekranizacji literatury uczestnicy zapoznają się również z dziełami polskich i zagranicznych autorów lektur, a także powszechnie i chętnie czytanych pozycji książkowych. Ponad to uczestnicy zapoznają się z podstawową obsługą komputera: zarządzają plikami i folderami, poznają funkcjonalność systemu operacyjnego, tworzą prostą grafikę komputerową, obsługują pakiet biurowy MS Office, uczą się obsługi urządzeń tj. skaner, drukarka, gilotyna, bindownica, laminarka. Uczestnicy angażują się w przygotowywanie dyplomów, wizytówek, okolicznościowych i świątecznych kartek oraz różnego rodzaju pism na potrzeby wszystkich pracowni WTZ. Każde podejmowane działanie terapeutyczne zmierza do wykorzystania poznanych umiejętności w praktyce i codziennym życiu. Dodatkowo uczestnicy poznają wirtualny świat Internetu. Wyszukują informacje na określone tematy. Podczas zajęć w pracowni humanistyczno-komputerowej wykorzystywane są również gry lub programy edukacyjne. Dzięki nim uczestnicy rozwijają spostrzegawczość, a także wyobraźnię. Zakres i sposób terapii, ćwiczeń dostosowany jest do indywidualnych umiejętności i możliwości każdego uczestnika.

Pracownie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Pracownia
gospodarstwa domowego
zobacz
Pracownia
fryzjerska z elementami stylizacji
zobacz
Pracownia
hafciarsko-krawiecka
zobacz
Pracownia
humanistyczno-komputerowa
zobacz
Pracownia
rzemiosł różnych
zobacz
Pracownia
dekoratorska
zobacz
Pracownia
wikliniarska
zobacz
Pracownia
stolarska
zobacz
Pracownia
teatralno-muzyczna
zobacz
Pracownia
gospodarczo-porządkowa
zobacz
Pracownia
ogrodniczo-botaniczna
zobacz
Skip to content