Pracownia wikliniarska

Głównym celem pracowni wikliniarskiej jest rozwijanie zdolności manualnych uczestników oraz przygotowanie do ewentualnej pracy zarobkowej w tym zakresie. Na pracowni uczestnicy zdobywają wiedzę ogólną, o wiklinie, sposoby sadzenia, uprawy oraz o sposobie jej doboru i wykorzystania.

Uczą się stosowanych technik wikliniarskich oraz zdobywają praktyczną wiedzę w dziedzinie wyplatania i tworzenia różnorakich przedmiotów z wikliny. Podczas pracy uczestnicy posługują się specjalistycznymi narzędziami i przyborami niezbędnymi do wykonywania wiklinowych wyrobów.

Pracownie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Pracownia
gospodarstwa domowego
zobacz
Pracownia
fryzjerska z elementami stylizacji
zobacz
Pracownia
hafciarsko-krawiecka
zobacz
Pracownia
humanistyczno-komputerowa
zobacz
Pracownia
rzemiosł różnych
zobacz
Pracownia
dekoratorska
zobacz
Pracownia
wikliniarska
zobacz
Pracownia
stolarska
zobacz
Pracownia
teatralno-muzyczna
zobacz
Pracownia
gospodarczo-porządkowa
zobacz
Pracownia
ogrodniczo-botaniczna
zobacz
Skip to content