Aktualności

31
08.2020

Pamiętamy Ojcze Święty… 100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II w Środowiskowym Domu Samopomocy

Udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach integracyjnych czy towarzyskich wpisują się w życie naszego Domu i są bardzo ważną częścią dla naszych Podopiecznych. Jednak ze względu na sytuację wywołaną koronawirusem uczestnictwo w tych wydarzeniach jest ograniczone, gdyż priorytetem jest bezpieczeństwo Uczestników. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość uczcić 100 rocznicę urodzin naszego kochanego papieża Św….

czytaj dalej

26
08.2020

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem

Caritas Sandomierz na terenie Diecezji Sandomierskiej podejmuje różnego rodzaju działania m.in. wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, poszkodowanym w klęskach żywiołowych, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i bytowej. Poza Sandomierzem największą siecią placówek jest Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem za które odpowiedzialny jest Ks. Tomasz Szostek. Rudnickie Centrum Caritas to codzienna…

czytaj dalej

19
08.2020

Przekazanie środków ochrony osobistej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie dla ŚDS w Rudniku nad Sanem

Dziękujemy bardzo Dyrekcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Pracownikom za przekazanie bezpłatnych środków ochrony osobistej w ramach realizacji projektu „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz placówki Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem. W tym trudnym czasie spowodowanym sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 wszelkie środki ochrony osobistej są niezbędne…

czytaj dalej

13
08.2020

Kurs języka angielskiego dla podopiecznych Centrum Caritas

Podopieczni Centrum Caritas uczestniczą w zajęciach nauki języka angielskiego prowadzonych  przez Pana Mariusza Szeligę. Uczestnicy nabywają umiejętności oraz kompetencje językowe na poziomie podstawowym. Prowadzący zajęcia uwzględnia poziom uczestników oraz ich niepełnosprawność przygotowując autorskie materiały ale również wykorzystuje wszelkie niezbędne przybory i podręczniki przypisane uczestnikom kursu. Tego typu zajęcia są doskonałym przykładem na rozwój z wykorzystaniem…

czytaj dalej

28
07.2020

Trening umiejętności praktycznych – hortikuloterapia w ŚDS

Trening umiejętności praktycznych – to jedna z form wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy, polegająca na nabywaniu, rozwijaniu i zwiększaniu samodzielności Uczestników w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Podczas zajęć treningowych Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonywania drobnych napraw domowych, konserwacji, szycia ręcznego, reperowania odzieży,  posługiwania się narzędziami ogrodniczymi…

czytaj dalej

30
06.2020

Zajęcia rękodzielnicze uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – wyroby z wikliny

Jedną z form pracy w naszym Domu z podopiecznymi są zajęcia rękodzielnicze. W ramach tych zajęć podopieczni wykonują prace artystyczne zróżnicowanymi technikami, dostosowanymi do swoich zainteresowań i możliwości. Zajęcia rękodzielnicze rozwijają sprawność manualną, poruszona zostaje wyobraźnia, kreatywność, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, rozwijana jest koordynacja wzrokowo – ruchowa. Praca uzależniona jest od możliwości i  predyspozycji każdego…

czytaj dalej

15
06.2020

Zajęcia i treningi w Środowiskowym Domu Samopomocy w nowym reżimie sanitarnym

Świat podczas epidemii koronawirusa nagle zatrzymał się… Wszystko co do tej pory wydawało się takie normalne, codzienne, nagle w jednej chwili zostało nam odebrane.  I tak, nasz świat jako pracowników a przede wszystkim naszych niepełnosprawnych podopiecznych zmienił się z dniem 12 marca b.r. i decyzji o zawieszeniu zajęć. Byliśmy na bieżąco w łączności z uczestnikami…

czytaj dalej

31
05.2020

Procedury udziału w zajęciach wg nowego reżimu sanitarnego

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy będą wznowione od 1 czerwca 2020 r. Odbywać się będą wg nowego reżimu sanitarnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacjami MRPiPS: 1. Przed wejściem do busa każdy uczestnik będzie miał zmierzoną temperaturę 2. Przed wejściem do placówki obowiązuje dezynfekcja rąk następnie udajemy…

czytaj dalej

30
05.2020

Wznowienie działalności placówek pobytu dziennego w nowym reżimie sanitarnym

Od kilku dni w nowym reżimie sanitarnym wznowiły działalność placówki dla osób niepełnosprawnych: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy. W związku z tym od 01 czerwca 2020 r. jesteśmy gotowi na ponowne przyjęcie osób niepełnosprawnych.

czytaj dalej

30
05.2020

Przekaż darowiznę

Caritas Diecezji Sandomierskiej, dzięki Państwa hojnej ofiarności, może pomagać osobom najbardziej potrzebującym. Dzięki Państwa wpłatom możliwa jest realizacja wielu działań pomocowych, których adresatami są osoby: ubogie, chore, starsze, niepełnosprawne, w tym szczególnie dzieci z biednych rodzin, dzieci długotrwale chore i niepełnosprawne. Do form wsparcia realizowanych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej należą m. in.: zakup lekarstw; dofinansowanie…

czytaj dalej

Skip to content