Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

Czym jest?

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem jest placówką prowadzoną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Jest przeznaczone dla kobiet dotkniętych zjawiskiem bezdomności z terenu Diecezji Sandomierskiej, Województwa Podkarpackiego, w uzasadnionych przypadkach z innych regionów Polski. Udziela schronienia kobietom, które utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Czym się zajmuje?

Celem nadrzędnym Schroniska jest zapewnienie mieszkankom godnych warunków życia oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Wszelkie działania Schroniska opierają się na zasadach chrześcijańskich i mają na celu socjalizację kobiet. Schronisko realizując zadania zapewnia stacjonarny pobyt, pomoc psychologiczną, socjalną, pedagogiczną, prawną i medyczną, prowadzi diagnozę, oraz treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych, pomaga kobietom wychodzić z bezdomności, aktywizując je do działań prowadzących do samodzielnej egzystencji.

Kadra SdBK: Kierownik, Psycholodzy, Pedagodzy, Pracownik Socjalny, Terapeuta Leczenia Uzależnień, Psychoterapeuta.

Kontakt

Od godz. 8.00 do godz 16.00 od poniedziałku do piątku:

tel. (15) 649 21 86

Całodobowy:

tel. 607 302 198

Skip to content