Środowiskowy Dom Samopomocy

Czym jest?

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem, działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej rozpoczął swoją działalność 1 listopada 2010 r. Przeznaczony jest dla 33 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym a także lekkim gdy jednocześnie występują inne niepełnosprawności.

ŚDS zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w skład której wchodzą: kierownik, psycholog, pracownik socjalny, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej i kierowcy.

ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Czym się zajmuje?

Głównym celem Domu jest aktywizowanie, udzielanie pomocy i wsparcia w środowisku rodzinnym i społecznym uczestnikom oraz zwiększanie ich zaradności i samodzielności życiowej, a także integracja społeczna.

W celu kształtowania zaradności i samodzielności życiowej, rozwoju osobistego, społecznego uczestników, w ŚDS prowadzone są następujące treningi i zajęcia:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • trening umiejętności społecznych;

ŚDS zapewnia oparcie społeczne i pomoc dla uczestników i ich rodzin także poprzez świadczenie usług:

 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
 • terapia ruchowa;
 • niezbędna opieka;
 • terapia zajęciowa:
  • zajęcia z gospodarstwa domowego
  • plastyczne
  • teatralno – muzyczne
  • komputerowe
  • rękodzielnicze

Galeria zdjęć

Skip to content