Środowiskowy Dom Samopomocy

Czym jest?

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem, działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej rozpoczął swoją działalność 1 listopada 2010 r. Przeznaczony jest dla 33 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym a także lekkim gdy jednocześnie występują inne niepełnosprawności.

ŚDS zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w skład której wchodzą: kierownik, psycholog, pracownik socjalny, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pielęgniarka, asystenci osób niepełnosprawnych, kierowcy i pomoc kuchenna.

ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Czym się zajmuje?

Głównym celem Domu jest aktywizowanie, udzielanie pomocy i wsparcia w środowisku rodzinnym i społecznym uczestnikom oraz zwiększanie ich zaradności i samodzielności życiowej, a także integracja społeczna.

W celu kształtowania zaradności i samodzielności życiowej, rozwoju osobistego, społecznego uczestników, w ŚDS prowadzone są następujące treningi:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym w tym: trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi oraz trening kulinarny;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami oraz innymi osobami w sytuacjach codziennych;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • trening umiejętności społecznych w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności, treningu zachowań społecznych;
 • trening umiejętności komunikacyjnych w tym: z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej;

ŚDS zapewnia oparcie społeczne i pomoc dla uczestników i ich rodzin także poprzez świadczenie usług:

 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
 • terapia ruchowa;
 • niezbędna opieka;
 • terapia zajęciowa:
  • zajęcia z gospodarstwa domowego
  • plastyczne
  • teatralno – muzyczne
  • komputerowe
  • rękodzielnicze
Skip to content