Pracownia dekoratorska

Pracownia dekoratorska zajmuje się rozwijaniem wyobraźni twórczej oraz usprawnianiem zdolności manualnych rąk, koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez malowanie, rysowanie, praca z bibułą, plasteliną, gliną, modeliną.

Pracownia ta jest miejscem gdzie często trafiają do obróbki wstępnej lub wykończeniowej produkty z innych pracowni. Są to wytwory do pomalowania, oszlifowania, przerobie-nia. Uczestnicy angażowani są również do wykonywania i zdobienia kartek i upominków okolicznościowych.

Pracownie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Pracownia
gospodarstwa domowego
zobacz
Pracownia
fryzjerska z elementami stylizacji
zobacz
Pracownia
hafciarsko-krawiecka
zobacz
Pracownia
humanistyczno-komputerowa
zobacz
Pracownia
rzemiosł różnych
zobacz
Pracownia
dekoratorska
zobacz
Pracownia
wikliniarska
zobacz
Pracownia
stolarska
zobacz
Pracownia
teatralno-muzyczna
zobacz
Pracownia
gospodarczo-porządkowa
zobacz
Pracownia
ogrodniczo-botaniczna
zobacz
Skip to content