Aktualności

28
04.2018

„100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”

,,Pełni życia” to projekt adresowany w szczególności do seniorów po 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczna. W toku realizacji zadania odbywać się będą różnorodne zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej, sportowej, kulturowej oraz technologicznej. Efektem realizacji projektu będzie wzrost aktywności i wiedzy grup osób objętych wsparciem, integracja społeczna tych osób oraz kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.

Projekt realizowany będzie w Centrum Caritas w Rudniku nd Sanem.

Skip to content