Aktualności

09
03.2022

Caritas Diecezji Sandomierskiej zatrudni na poniższe stanowiska!!!

Koordynator Projektu
Caritas Diecezji Sandomierskiej we współpracy z Caritas Polska poszukuje specjalistów do realizacji projektu Rapid Response Appeal skierowanego do uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających aktualnie na terenie diecezji. Projekt zakłada dystrybucję kart typu pre-paid w celu udzielenia im finansowego wsparcia uchodźcom. Projekt będzie realizowany we współpracy z  międzynarodowymi podmiotami z obszaru pomocy humanitarnej z wysokim prawdopodobieństwem jego przedłużenia.

Zakres obowiązków:
·         kompleksowa koordynacja i nadzór nad projektem dystrybucji kart pre-paid dla uchodźców z Ukrainy  (zbieranie dokumentacji projektowej, nadzór nad działaniami projektowymi, terminowe i właściwe koordynowanie działań projektowych, w tym zarządzanie przedsięwzięciami na wszystkich etapach zgodnie z harmonogramem i budżetem)

·         identyfikacja i rejestrowanie beneficjentów projektu, 

·         monitorowanie liczby beneficjentów programu

·         nadzór na prawidłową dystrybucją kart pre-paid, rozwiązywanie problemów technicznych, nadzór i obsługa infolinii dla beneficjentów

·         regularne przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz ewaluacji na potrzeby Caritas Polska oraz partnerów międzynarodowych

·         koordynacja i nadzór pracy pozostałych członków projektu

Wymagania:
·         minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami

·         bardzo dobra znajomość języka polskiego, angielskiego oraz ukraińskiego w mowie i piśmie

·         wykształcenie wyższe

·         znajomość  zasad z zakresu zarządzania cyklem projektu

·         wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz organizacyjne

·         umiejętność zarządzania oraz nadzorowania pracy zespołu

·         umiejętność realizowania wielu zdań równolegle pod presją czasu

·         otwartość na poszerzanie kompetencji zawodowych, elastyczność,

·         orientacja na efektywne rozwiązywanie problemów

·         dobra znajomość narzędzi pracy biurowej (MS Office, narzędzia chmurowe)

·         motywacja do zdobywania doświadczenia zawodowego w sektorze pomocowym

Oferujemy:
·         możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy realizacji specjalistycznego projektu  
 pomocowego we współpracy z parterami zagranicznymi

·         wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego

·         umowa zlecenie/o pracę na okres 3 miesięcy z realną możliwością przedłużenia (duże prawdopodobieństwo kontynuacji projektu)

·         pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem

Specjalista ds. monitoring i ewaluacji
Caritas Diecezji Sandomierskiej we współpracy z Caritas Polska poszukuje specjalistów do realizacji projektu Rapid Response Appeal skierowanego do uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających aktualnie na terenie diecezji. Projekt zakłada dystrybucję kart typu pre-paid w celu udzielenia im finansowego wsparcia uchodźcom. Projekt będzie realizowany we współpracy z  międzynarodowymi podmiotami z obszaru pomocy humanitarnej z wysokim prawdopodobieństwem jego przedłużenia.

Zakres obowiązków:
·         monitorowanie i ewaluacja procesu dystrybucji kart pre-paid dla uchodźców z Ukrainy

·         selekcja i rejestracja beneficjentów projektu zgodnie z wytycznymi

·         zbieranie na bieżąco danych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, weryfikowanie oraz interpretacja danych

·         bieżące identyfikowanie problemów w trakcie realizacji projektu

·         bezpośrednia współpraca z Koordynatorem Projektu oraz Specjalistą ds. Rozliczeń Projektu

·         przygotowywanie raportów dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych na potrzeby Caritas Polska oraz partnerów zagranicznych

Wymagania:
·         minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku

·         bardzo dobra znajomość języka polskiego, angielskiego oraz ukraińskiego  w mowie i piśmie

·         wykształcenie wyższe

·         umiejętność analizowania i opracowywania danych

·         łatwość w nauce obsługi systemów IT do monitorowania i rozliczania projektu

·         wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz organizacyjne, dokładność

·         umiejętność realizowania zadań pod presją czasu

·         duża otwartość na poszerzanie kompetencji zawodowych, elastyczność,

·         duża orientacja na efektywne rozwiązywanie problemów

·         dobra znajomość narzędzi pracy biurowej (MS Office, narzędzia chmurowe)

·         motywacja do zdobywania doświadczenia zawodowego w sektorze pomocowym

Oferujemy:
·         możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy realizacji specjalistycznego projektu  
 pomocowego we współpracy z parterami zagranicznymi

·         wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego

·         umowa zlecenie/o pracę na okres 3 miesięcy z realną możliwością przedłużenia (duże prawdopodobieństwo kontynuacji projektu)

·         pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem.

Specjalista ds. rozliczeń
Caritas Diecezji Sandomierskiej we współpracy z Caritas Polska poszukuje specjalistów do realizacji projektu Rapid Response Appeal skierowanego do uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających aktualnie na terenie diecezji. Projekt zakłada dystrybucję kart typu pre-paid w celu udzielenia im finansowego wsparcia uchodźcom. Projekt będzie realizowany we współpracy z  międzynarodowymi podmiotami z obszaru pomocy humanitarnej z wysokim prawdopodobieństwem jego przedłużenia.

Twój zakres obowiązków
·         Monitorowanie wydatków, przygotowywanie raportów finansowych dla projektów międzynarodowych;

·         Stosowanie w praktyce wytycznych raportowania finansowego w zależności od donora

·         Bezpośredni kontakt z członkami zespołu w Caritas diecezjalnej oraz Caritas Polska i donorami zagranicznymi

·         Monitorowanie kwestii finansowych w projekcie na wszystkich jego etapach (ocena, realizacja, raportowanie);

·         Stosowanie procedur zarządzania finansami implementowanego projektu

·         Monitorowanie procesu wypłacania zasiłków dla beneficjentów projektu

Nasze wymagania

·         Doświadczenie w budowaniu budżetów projektów międzynarodowych;

·         Doświadczenie w monitorowaniu i raportowaniu finansów w projektach finansowanych przez wielu donorów

·         Bardzo dobra znajomość programu Excel

·         Ogólna znajomość zasad księgowości

·         Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego

Oferujemy:
·         możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy realizacji specjalistycznego projektu  
 pomocowego we współpracy z parterami zagranicznymi

·         wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego

·         umowa zlecenie/o pracę na okres 3 miesięcy z realną możliwością przedłużenia (duże prawdopodobieństwo kontynuacji projektu)

·         pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem.

 

CV należy składać osobiście:
Biuro Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10,  27-600 Sandomierz
lub przesłać na adres e-mail sandomierz@caritas.pl

Skip to content