Aktualności

09
05.2024

Centrum Caritas u stóp Pani Jasnogórskiej

Dzień 9 maja wpisuje się w kronice naszego Centrum jako niezwykły i piękny dzień. To właśnie dzisiaj liczną grupą, bo liczącą 140 osób wybraliśmy się do Częstochowy, by pokłonić się u stóp Pani Jasnogórskiej i przedstawić jej nasze troski, zmartwienia. Zawierzyć w ręce Królowej Polski nasze rodziny i nas samych. 
Z placu Centrum Caritas wyjechaliśmy skoro świt, by na godzinę 12.00 dotrzeć na Mszę Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu. Mszę Św. koncelebrował Dyrektor Centrum Caritas – ks. Tomasz Szostek. Następnie udaliśmy się na wały, by przeżyć wspólną Drogę Krzyżową. Był również czas wolny na spacer, zwiedzanie i indywidualną modlitwę. Wszyscy spotkaliśmy się ponownie na pysznym obiedzie w Domu Pielgrzyma, by posilić się przed drogą powrotną.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze była dla nas również ważnym wydarzeniem ze względu na liczną obecność rodziców i opiekunów uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy jak również mieszkanek Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, Domu Samotnej Matki oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Był to czas na bliższe zapoznanie się, rozmowy i integrację. Często była to jedyna okazja dla naszych uczestników i ich rodziców by móc odwiedzić to ważne miejsce na mapie Polskiego Kościoła. Niejednokrotnie w rozmowach pojawiało się głębokie wzruszenie oraz wdzięczność z możliwości pielgrzymowania do Matki Bożej Jasnogórskiej. Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi i duchowo ubogaceni wróciliśmy późną nocą do naszych domów. 

    KILKA CIEKAWOSTEK I WAŻNE MIEJSCA NA JASNEJ GÓRZE

Legenda mówi, że ikonę Matki Bożej Częstochowskiej miał namalować św. Łukasz, a niektórzy jeszcze dodają, że uczynił to na deskach od stołu Świętej Rodziny. Tak daleko nasza wiedza nie sięga, wiemy natomiast, że na ziemiach polskich obraz pojawił się w XIV wieku za sprawą księcia Władysława Opolczyka. W 1382 roku ufundował on klasztor Paulinów w Częstochowie i tam też – w 1384 roku – umieścił obraz. Zapewne nikt jeszcze wtedy nie przypuszczał, że ten obraz i to miejsce staną się tak istotne dla Polaków w kolejnych wiekach.

  • Kaplica Cudownego Obrazu

Centralne miejsce na Jasnej Górze, miejsce sprawowania sakramentów i codziennej modlitwy, w głównym ołtarzu Kaplicy Matki Bożej umieszczony jest Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski. Ciekawym zwyczajem jest przechodzenie koło obrazu Matki Bożej na kolanach. W pobliżu obrazu umieszczono kilka cennych przedmiotów. Jednym z nich jest biała papieska stuła – biała, ale z plamami krwi, bo tę właśnie stułę miał na sobie Jan Paweł II w chwili zamachu na jego życie.

  • Sala Rycerska, Furta Klasztorna

Sala pamiętająca wiele historycznych wydarzeń, w której umieszczono pamiątkowe sztandary wojskowe. 
Furta – Jasna Góra to przede wszystkim klasztor, czyli miejsce, w którym mieszkają zakonnicy – Paulini. Co ciekawe zakon Paulinów jest zakonem pustelniczym i właśnie za furtą, w tak zwanej klauzurze, zakonnicy próbują znaleźć odosobnienie i ciszę. 

  • Wały

Cały teren Jasnej Góry jest otoczony wysokimi murami, a na ich szczyt prowadzi szeroki deptak. Jest to dobre miejsce na spacer, okraszone ładnymi widokami. W tym miejscu odprawia się często drogę krzyżową, na wałach znajduje się również ołtarz polowy, używany podczas wielkich uroczystości. Znajdziemy tu także repliki armat z czasów Potopu Szwedzkiego oraz pomniki o. Kordeckiego i Jana Pawła II.

  •     Skarbiec Jasnogórski

Tu przechowywane są najcenniejsze dary materialne ofiarowane Jasnej Górze w minionych wiekach – przez królów i sławnych wodzów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na monstrancję z XVI w., z którą o. Kordecki miał procesyjnie obchodzić wały Jasnej Góry w czasie szwedzkiego oblężenia, mimo toczącej się bitwy, aby się modlić i dodać otuchy obrońcom. W Skarbcu jest ona opisana jako „Monstrancja ofiarowana przez króla Zygmunta I Starego” z 1542 roku.                              

Skip to content