Aktualności

26
08.2020

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem

Caritas Sandomierz na terenie Diecezji Sandomierskiej podejmuje różnego rodzaju działania m.in. wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, poszkodowanym w klęskach żywiołowych, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i bytowej.
Poza Sandomierzem największą siecią placówek jest Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem za które odpowiedzialny jest Ks. Tomasz Szostek. Rudnickie Centrum Caritas to codzienna pomoc osobom z niepełnosprawnościami, wykluczonym społecznie, bezdomnym i samotnym matkom.
To również pomoc psychologiczna i terapeutyczna oraz rehabilitacja dla osób z terenu gminy i powiatu.
W Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem działają takie placówki jak:
– Środowiskowy Dom Samopomocy
– Warsztaty Terapii Zajęciowej
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej
– Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
– Dom Samotnej Matki
– Centrum Rehabilitacji
– Ognisko Wychowawcze dla Dzieci i Młodzieży
– Spotkania Rudnickiego Klubu Seniora

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem to nie tylko piękny budynek wpisujący się w krajobraz miasta ale przede wszystkim ludzie o wielkich sercach, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje by móc świadczyć i nieść pomoc drugiemu człowiekowi!

Skip to content