Aktualności

11
02.2018

Diecezjalne obchody XXVI Światowego Dnia Chorego

Diecezjalne obchody XXVI Światowego Dnia Chorego miały miejsce w bieżącym roku w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Rozpoczęła je uroczysta Eucharystia sprawowana o godzinie 10.30, której przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz wraz z Księdzem Biskupem Seniorem Edwardem Frankowskim, Kapłanami z terenu Diecezji Sandomierskiej oraz Kapelanami posługującymi w szpitalach i domach opieki. W Bazylice Katedralnej na wspólnej liturgii Mszy Świętej licznie zgromadziły się: osoby chore; wierni w podeszłym wieku; podopieczni placówek opiekuńczych prowadzanych przez diecezjalną Caritas wraz z opiekunami; dyrektorzy, lekarze, pielęgniarki i pracownicy szpitali z terenu całej diecezji oraz przedstawiciele władz Sandomierza w osobie Pana Burmistrza Marka Bronkowskiego. Słowami przewodnimi tegorocznego XXVI Światowego Dnia Chorego były wersy z Ewangelii Św. Jana „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii podkreślił rolę i znaczenie wspierania osób chorych, starszych czy potrzebujących pomocy w ich środowiskach rodzinnych zarówno przez bliskie osoby jak i przez kapłanów czy wolontariuszy. Pasterz diecezji zwrócił uwagę na to jak choroba osoby w rodzinie może być ciężką próbą, a jednocześnie łącznikiem pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny i jej pokoleniami. Nazwał rodzinę pierwszym, najbliższym szpitalem dla chorego. Ksiądz Biskup zachęcał również do rozwijania idei wolontariatu do opieki nad osobami chorymi w ich domach oraz podejmowania wszelkich działań mających na celu niesienie pomocy rodzinom opiekującym się ciężko chorymi. Po homilii miało miejsce przyjęcie Sakramentu Namaszczenia Chorych przez osoby chore, niepełnosprawne czy w podeszłym wieku. Na zakończenie odbyło się nabożeństwo eucharystyczne, podczas którego modlono się o łaskę zdrowia dla chorych i cierpiących. Zakończyło się ono błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Po Mszy Świętej odbyła się druga część spotkania w Katolickim Domu Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu, gdzie osoby działające przy Białostockiej Szkole Nowej Ewangelizacji zaprezentowały sztukę teatralną opartą na objawieniach Katarzyny Rivas pt. „Tajemnica przejścia ze śmierci do życia”. Opiekunem grupy teatralnej był Ks. Kamil Dąbrowski. Przesłaniem spektaklu była ogromna rola modlitwy i czuwania najbliższych przy osobach chorych czy umierających. Przedstawienie w plastyczny sposób ukazało co dzieje się z duszą człowieka po śmierci i jak wielkie znaczenie ma modlitwa zarówno osoby umierającej jak i jej otoczenia w godzinie śmierci. Na zakończenie spotkania Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz podziękował osobom działającym w grupie ewangelizacyjnej z Białegostoku oraz wszystkim przybyłym na diecezjalne obchody Dnia Chorego.

(http://www.sandomierz.caritas.pl/diecezjalne-obchody-xxvi-swiatowego-chorego/)

Skip to content