Aktualności

25
05.2017

Diecezjalny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudniku nad Sanem

W ramach jubileuszu 25-lecia powstania Caritas w Diecezji Sandomierskiej, 25 maja odbył się Diecezjalny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudniku nad Sanem. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych jest okazją, by podkreślić wartość oraz godność osoby niepełnosprawnej intelektualnie i przełamywać stereotypy z nimi związane. Nie tylko w to święto, ale każdego dnia wiele osób: pracowników i wolontariuszy pochyla się nad problemami osób niepełnosprawnych pomagając im odzyskać godność życiu codziennym. Jednym z istotnych miejsc w Diecezji Sandomierskiej dla osób niepełnosprawnych jest Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem, gdzie edukację i rehabilitację otrzymuje około 100 osób dotkniętych niepełnosprawności. Centrum nie tylko rozwija umiejętności swych podopiecznych i przygotowuje do samodzielnego życia, ale również uczy pokonywania własnych słabości, rozwijania własnych talentów oraz poznawania świata, ludzi i odkrywania kolorów życia. Z okazji jubileuszu 25-lecia powstania Caritas w Diecezji Sandomierskiej do Rudnika nad Sanem przyjechali podopieczni wraz z ich opiekunami z innych diecezjalnych ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Jest to doskonała okazja do wspólnej zabawy oraz integracji ich podopiecznych poprzez wspólne biesiadowanie czy występy sceniczne. Centrum Osób Niepełnosprawnych w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie oraz podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wręczyło specjalne certyfikaty „Przyjaciel Caritas Diecezji Sandomierskiej”

( źródło: http://www.sandomierz.caritas.pl/diecezjalny-dzien-godnosci-osob-niepelnosprawnych-rudniku-nad-sanem/)

Skip to content