Aktualności

14
01.2022

Dofinansowanie na funkcjonowanie WTZ ze środków PFRON i z Powiatu Niżańskiego na rok 2022

Caritas Diecezji Sandomierskiej w dniu 3 stycznia 2022 roku otrzymał dofinansowanie na pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem.

  • ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 259 280,00 zł
  • ze środków finansowych Powiatu Niżańskiego – 139 920,00 zł
  • całkowity koszt zadania wynosi – 1 399 200,00 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Rudniku nad Sanem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej powołany jest w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności. Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w życiu społecznym.

Skip to content