Aktualności

14
12.2016

Flash Mob Rękodzielniczy

Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje zadanie publiczne pod nazwą: Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cel 3: Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym – „Razem lepiej” realizowane w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie ma na celu stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo poprzez:

  • Wzmocnienie integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym;
  • Wzrost umiejętności życiowych i społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • Podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kontaktu z lokalną społecznością;
  • Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonowania w środowisku pozbawionym obaw i braku tolerancji.

Aby zamierzone cele osiągnąć, w ramach zadania prowadzone są między innymi różnego rodzaju happeningi- akcje typu „flash mob”. 14 grudnia 2016r. odbył się w rudnickim centrum Caritas na sali widowiskowej „Rękodzielniczy flash mob”. W happeningu licznie wzięli udział osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny, uczniowie i przedstawiciele szkół podstawowych oraz gimnazjum z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Dzieci oraz młodzież chętnie wzięła udział w wykonywaniu ozdób świątecznych różnymi technikami rękodzielniczymi. W trakcie zajęć powstawały przepiękne stroiki świąteczne, anioły ręcznie malowane, bombki z wzorami wypalanymi w drewnie, dizajnerskie choinki z lnianego sznurka, trójwymiarowe ozdoby papierowe oraz świece ozdabiane techniką decoupage. Wspólne działania lokalnej społeczności wraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi pozwoliły im się zintegrować, przełamać obawy i opór przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnością, co jest głównym celem projektu „Razem lepiej”.

Skip to content