Aktualności

29
09.2016

Flash Mob Taneczny

Dnia 29.09.2016 r. na Rynku w Rudniku nad Sanem odbył się „Taneczny Flash Mob” w ramach projektu pt. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowanego przy wsparciu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy projektu, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Sandomierskiej, ich opiekunowie oraz przypadkowi przechodnie. Taniec daje niesamowite możliwości improwizacji, kreatywności, wyrażania siebie i swoich emocji. Jest elementem, który łączy nawet nieznane sobie osoby. W związku z tym wpisuje się on znakomicie w cel projektu jakim jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym- „Razem Lepiej”.

Skip to content