Aktualności

08
02.2021

Treningi i zajęcia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy

Głównym celem Domu jest aktywizowanie, udzielanie pomocy i wsparcia w środowisku rodzinnym i społecznym uczestnikom oraz zwiększanie ich zaradności i samodzielności życiowej, a także integracja społeczna.

W celu kształtowania zaradności i samodzielności życiowej, rozwoju osobistego, społecznego uczestników, w ŚDS prowadzone są następujące treningi i zajęcia:

 • trening umiejętności praktycznych
 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny
 • trening nauki higieny
 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych

 

 • zajęcia z gospodarstwa domowego
 • plastyczne
 • teatralno – muzyczne
 • komputerowe
 • rękodzielnicze

  Trening umiejętności spędzania czasu wolnego uczestników ŚDS

  Trening ten ma na celu rozwój zainteresowań oraz umiejętności korzystania uczestników ŚDS z różnych form spędzania czasu wolnego dostępnych w ich najbliższym otoczeniu oraz nabycie umiejętności odpoczywania i relaksowania się. Uczestnicy uczą się efektywnie i racjonalnie wykorzystywać czas wolny, a także wzbogacają swoje zainteresowania. Dzięki różnorodności proponowanych aktywności rozwijają potrzebę aktywności w tym: rozwijanie zainteresowań  literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych:

  –        aktywizowanie do czytania prasy, literatury, słuchania audycji radiowych i telewizyjnych

  –        zachęcanie do korzystania z gier stolikowych, planszowych itp.

  –        zachęcanie do korzystania z gier typu: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy

  –        projekcje filmów

  –        wyjścia np. do muzeum, do kina, na występy artystyczne, na wystawy, halę sportową, siłownię na świeżym powietrzu

  –        spacery, wycieczki rowerowe

  –        uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, integracyjnych, towarzyskich

  –        relaksacja, biblioterapia, silvoterapia, ludoterapia, muzykoterapia

  Skip to content