Aktualności

26
10.2021

Integracyjne spotkanie finałowe projektu „Praca – Motywacja – Aktywizacja”

Doczekaliśmy się! Nareszcie nadszedł dzień, w którym mogliśmy spotkać się wszyscy razem i podzielić wrażeniami z zajęć warsztatowych, które upłynęły uczestnikom projektu „Praca – Motywacja – Aktywizacja” bardzo szybko.

12 października, w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie podsumowujące nasze działania. Przybyli na nie uczestnicy projektu oraz część zaproszonych gości. Wśród nich byli ks. Tomasz Szostek – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem, Pan Jerzy Łatka – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz Pani Anna Straub – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Nie wszyscy niestety mogli do nas dołączyć, z różnych względów, co też rozumiemy.

Na początku odbyła się część oficjalna, w której przywitani zostali wszyscy przybyli na spotkanie, przedstawiono także założenia projektu i ich realizację. Złożono podziękowania tym, dzięki którym zadanie mogło zostać wykonane i doprowadzone pomyślnie do końca. Projekt powstał dla osób z niepełnosprawnościami i ich zadowolenie, satysfakcja, radość ze zdobytych nowych umiejętności były najważniejsze.

Początkowo planowano spotkanie przy grillu, jednak ani panująca w ostatnich dniach aura, ani temperatura na dworze nie pozwoliły nam na to. Kolację zjedliśmy w sali widowiskowej w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem, przy suto zastawionych daniami z grilla stołach, na koniec racząc się przepysznym tortem i kawą.

Uczestnikom projektu wręczono liczne nagrody i upominki, gdyż wykazali się znakomitą wiedzą w quizie dotyczącym odbytych zajęć warsztatowych. Nie mogło się także obejść bez wspólnej zabawy i tańców. Czas jednak uciekał nieubłaganie… To, co dobre, szybko się kończy. Nasze spotkanie także.

W realizacji projektu bezpośrednio pomogli nam:

Państwo Magdalena i Wiesław Dąbkowie – właściciele Szkółki Roślin Ozdobnych w Giedlarowej

Ks. Marcin Świeboda – kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno – Adaptacyjnego Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie,

Pani Anna Straub – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem

Pan Janusz Strużyński – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Feniks”

Dziękujemy Wszystkim Państwu, instruktorom, opiekunom i wolontariuszom z całego serca,  za pomoc, cierpliwość  oraz okazane osobom z niepełnosprawnościami serce i ogromne zaangażowanie w realizację zadania „Praca – Motywacja – Aktywizacja”

Skip to content