Aktualności

10
04.2018

„ Mocni w Duchu Świętym” – 74 Tydzień Miłosierdzia w Diecezji Sandomierskiej – Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem

„ Mocni w Duchu Świętym” – pod tym hasłem obchodzony jest 74 Tydzień Miłosierdzia w Diecezji Sandomierskiej. Z tej okazji 10 kwietnia 2018 roku w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem odbyła się Msza Święta, której przewodniczył Ks. Marek Walczak – kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu. W celebrze uczestniczyli również kierownik Ośrodka Rehabiltacyjno – Adaptacyjnego w Bojanowie oraz Ks. Tomasz Szostek – kierownik Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem. Przed Mszą Świętą odmówiona została część Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził Ksiądz Dziekan, a jednocześnie Proboszcz rudnickiej parafii, Waldemar Farion. Na obchody Tygodnia Miłosierdzia przybyły osoby bezdomne ze schroniska w Sandomierzu wraz z opiekunami. Z Rudnika nad Sanem samotne matki i kobiety bezdomne, osoby niepełnosprawne z WTZ i ŚDS, oraz członkowie Klubu Seniora, uczniowie ze Szkolnych Kół Caritas i wolontariusze. Przybyli także pracownicy Caritas z Bojanowa, rehabilitanci, opiekunowie, terapeuci z ośrodków opiekujących się osobami samotnymi, starszymi, chorymi, bezdomnymi i niepełnosprawnymi. W Eucharystii uczestniczyli również mieszkańcy Rudnika nad Sanem. Najważniejszym przesłaniem dnia dzisiejszego, zawartym w czytaniu liturgicznym, psalmie, kazaniu było to, iż mamy żyć zgodnie z nakazem Zmartwychwstałego Jezusa, czerpać z Miłosierdzia Bożego, nieść miłość naszym bliźnim i tym wszystkim, którzy potrzebują wsparcia, opieki, wskazania właściwej drogi życia. Dzielenie się dobrem z drugim człowiekiem, życie obok niego i wrażliwość na jego potrzeby są drogowskazem dla nas wszystkich, punktem wyjściowym do otwarcia się na Boże Miłosierdzie i jednocześnie drogą do zbawienia. Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim obudzenie w nas czujności na potrzeby bliźnich, osób chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych, prześladowanych, opuszczonych i niepełnosprawnych. Dni te są okazją do pogłębienia własnej refleksji i otwarcia się na czynienie aktów miłosierdzia wobec innych. Są też okazją do zaprezentowania pracy i poświecenia różnych organizacji charytatywnych, które stanowią zachętę do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

Skip to content