Aktualności

21
02.2024

Nabór uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej funkcjonuje od 2006 roku. Jest to placówka powołana w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności.

Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w życiu społecznym.

Na zajęcia uczęszcza 55 osób z niepełnosprawnościami z powiatu niżańskiego z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Skip to content