Aktualności

27
07.2021

Ogłaszamy nabór do projektu pt.: „PRACA – MOTYWACJA – AKTYWIZACJA”

 

Szanowni Państwo

          Caritas Diecezji Sandomierskiej ogłasza nabór do nowego projektu realizowanego w ramach zadania publicznego Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pod tytułem „PRACA – MOTYWACJA – AKTYWIZACJA”.

W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery rodzaje zajęć warsztatowych:

– warsztaty stolarskie – 21 godzin

– warsztaty ogrodnicze – 21 godzin

– warsztaty wikliniarskie – 16 godzin

– warsztaty porządkowe – 21 godzin

          W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami (orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny) z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą od sierpnia do października 2021 roku na terenie miejscowości Turbia, Rudnik nad Sanem, Bojanów i Giedlarowa. Uczestnicy  projektu zostaną dowiezieni na zajęcia, będą pod opieką wyspecjalizowanej kadry osób przygotowanych do pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz fachowców w swojej dziedzinie, którzy przeprowadzą zajęcia warsztatowe. Wyposażeni zostaną w odzież ochronną i roboczą, suchy prowiant, środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej oraz ubezpieczenie. Ze względu na okres pandemii zajęcia odbywały się będą w reżimie sanitarnym.

Beneficjenci projektu będą mogli nabyć nowe umiejętności, poznać środowisko zakładów pracy, w których będą przeprowadzone zajęcia, pobyć wśród osób wzajemnie wspierających się, poznać nowych przyjaciół, pożytecznie zagospodarować swój czas, nawiązać kontakty zawodowe i społeczne, integrować się z innymi osobami.

Przystąpienie do projektu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Niniejsze zadanie skierowane jest do grupy 24 osób z niepełnosprawnościami w stopniu  umiarkowanym oraz znacznym z terenu woj. podkarpackiego z powiatów niżańskiego i stalowowolskiego.

Kryteria rekrutacyjne:

a) wiek powyżej 18 roku życia,

b) posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

c) zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez złożenie kompletnego formularza rekrutacyjnego osobiście lub przez rodzica/opiekuna oraz przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. 

Rekrutacja wstępna trwa od dnia 28.07.2021 r. do dnia 04.08.2021 r.

Formularz można złożyć listownie, drogą elektroniczną na adres e- mail: krygo2@onet.eu lub osobiście w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem.

Zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej nastąpi 04.08.2021r.

Osoby, które zgłoszą chęć uczestniczenia w projekcie a nie zostaną zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonu:

728 557 554 lub 535 699 110 oraz w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem,

ul. Rzeszowska 35, I piętro pokój 203.

 

Serdecznie zapraszamy

Poniżej umieszczamy dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

KLAUZULA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODY KANDYDATA

ZGODY RODZICA /OPIEKUNA

 

Skip to content