Aktualności

27
06.2018

„Oswoić komputer – certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych”

Projekt „Oswoić komputer – certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 520 osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących zgodnie z Kodeksem cywilnym na terenie województwa podkarpackiego.
Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego przez nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kluczowych kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Projekt był realizowany w okresie od czerwca 2018r. do września 2018r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował 5 obszarów m.in.

  1. Informacja (Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji, Ocena informacji, Przechowywanie i wyszukiwanie informacji).
  2. Komunikacja (Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, Dzielenie się informacjami i zasobami, Aktywność obywatelska online, Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, Netykieta, Zarządzanie tożsamością cyfrową).
  3. Tworzenie treści (Tworzenie treści, Integracja i przetwarzanie treści, Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, Programowanie).
  4. Bezpieczeństwo (Narzędzia służące ochronie, Ochrona danych osobowych, Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z TIK, Ochrona środowiska).
  5. Rozwiązywanie problemów (Rozwiązywanie problemów technicznych, Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi do rozwiązywanie problemów, Innowacyjność i twórcze wykorzystanie technologii, Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych).

W projekcie wzięło udział łącznie 20 osób z Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem (10 osób z WTZ i 10 osób z ŚDS)

Skip to content