Aktualności

27
10.2020

Październik Międzynarodowym Miesiącem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ( AAC)

Październik to miesiąc, który na całym świecie od 2007 roku poświęcony jest AAC czyli alternative and augmentative communication co oznacza komunikację zastępczą (alterntive communication) i wspomagającą (augmentative communication). Termin AAC jest coraz powszechniej stosowany w Polsce.

Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów nie są w stanie posługiwać się mową dźwiękową lub nie są w stanie posługiwać się nią w sposób efektywny, w stopniu zrozumiałym dla otoczenia. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi. Coraz częściej metody AAC wykorzystują technologię wspomagającą Są to wszystkie rozwiązania z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakie pomagają osobie z niepełnosprawnością osiągnąć niezależność. Tegoroczny miesiąc AAC przebiega pod hasłem zaproponowanym przez ISAAC International:

,,Komunikacja bez barier – dostępność komunikacyjna dla wszystkich”

Trening umiejętności komunikacyjnych realizowany jest w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pracownicy po odpowiednim szkoleniu nabyli kwalifikacje, które umożliwiają przeprowadzanie w/w treningu. Część z podopiecznych ŚDS ma problemy z komunikacją, wyrażaniu swoich emocji, potrzeb czy problemów. Wynika to z różnego rodzaju dysfunkcji. Dzięki komunikacji alternatywnej i wspomagającej np. wspomaganie mowy gestami, materiałami obrazkowymi itp. uczestnicy nabywają umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego.

Skip to content