Aktualności

16
05.2024

Piknik integracyjny „Razem dbamy o zdrowie psychiczne”

16 maja 2024 r. w Wolinie odbył się Piknik integracyjny „Bliżej siebie – Razem dbamy o zdrowie psychiczne”, który był podsumowaniem projektu koordynowanego i prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (LGD). Wzięły w nim udział placówki wsparcia dziennego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem i Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem oraz rodzice i zaproszeni goście. W ramach pikniku miała miejsce wystawa prac plastycznych podopiecznych w/w placówek, edukacja o zdrowiu psychicznym oraz gry i zabawy integrujące uczestników.

Skip to content