Aktualności

30
03.2017

„Praca urzeczywistnieniem siebie”- wejście osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego na rynek pracy współfinansowany ze środków PFRON

Okres realizacji projektu : 01.04.2016 – 31.03.2018

Nadrzędnym celem projektu było ułatwienie 80 osobom niepełnosprawnym z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego wejścia na rynek pracy, w tym podjęcia zatrudnienia. Cel ten był realizowany poprzez szkolenia mające na celu nabycie przez uczestników kompetencji społecznych i zawodowych.

Formy wsparcia umożliwiające realizację zamierzonego celu :

  1. Zespół Aktywności Społecznej,
  2. Środowiskowe Grupy Wsparcia,
  3. Doradztwo zawodowe
  4. Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej
  5. Zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy zawodowe : *cukiernik/ piekarz
  6. Specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  7. Czteromiesięczne staże zawodowe

IDZIEMY DO PRACY!!!

W Rudniku nad Sanem w projekcie wzięło udział 10 osób w zawodach: piekarz/cukiernik w tym 9 podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej i 1 podopieczna Środowiskowego Domu Samopomocy. Po odbyciu przygotowań poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i 4-miesięcznych stażach zawodowych 6 uczestników projektu podjęło zatrudnienie w miejscowych zakładach pracy w tym 4 osoby na stanowisku pomoc piekarza i 2 osoby na stanowisku pomoc cukiernika.

GRATULUJEMY NASZYM PODOPIECZNYM PODJĘCIA ZATRUDNIENIA I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW NA DRODZE ZAWODOWEJ!!!

Skip to content