Aktualności

21
08.2017

„Praca urzeczywistnieniem siebie – wejście osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego na rynek pracy”

W ramach realizowanego projektu „Praca urzeczywistnieniem siebie – wejście osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego na rynek pracy” współfinansowanego ze środków PFRON, beneficjenci z Rudnika nad Sanem uczestniczyli w kursie ogrodnik i pracownik gospodarczy oraz kursie stolarskim.

Kurs ogrodnik i pracownik gospodarczy odbywał się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Adaptacyjnym Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie zdobywając wiedzę z zakresu planowania, przygotowania prac w ogrodzie, rodzaju roślin, sposobu uprawy i pielęgnacji, ochrony roślin, obsługi sprzętu ogrodniczego i gospodarczego, konserwacji powierzchni. Natomiast kurs stolarski odbywał się w Zakładzie KARO w Rudniku nad Sanem nabywając umiejętności z zakresu rodzaju i właściwości materiałów do wyrobów stolarskich, sposobu ich obróbki, rodzaju narzędzi wykorzystywanych do produkcji przedmiotów z drewna, wytwarzania wyrobów stolarskich. Łącznie udział w szkoleniach uczestniczyło dziesięć osób.

IDZIEMY NA STAŻ!!!

Ważnym wydarzeniem jest również rozpoczęcie pierwszych staży zawodowych przez grupę odbywającą szkolenie

w ramach kursu „Ogrodnik i pracownik gospodarczy”. Uczestnicy tego kursu rozpoczęli staż 1.08.2017r.

w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i potrwa on 4 miesiące.

Cieszymy się razem z nimi i życzymy powodzenia w pracy.

Skip to content