Aktualności

25
06.2024

Pracownicy WTZ na szkoleniu ze standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

W dniach 24 – 25 czerwca 2024r. odbyło się szkolenie dotyczące standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, poprowadzone przez Pana Wojciecha Wallę- trenera z wieloletnim doświadczeniem . Standardy to zestaw podstawowych norm i zasad pracy z osobami z niepełnosprawnością (w tym m.in. jednolita metodyka diagnozowania uczestników, tworzenia i realizacji IPR oraz oceny postępów uczestników), sformułowanych tak, by zapewniona była indywidualizacja wsparcia oraz prawo uczestników do samostanowienia. Założeniem jest, by z tego zestawu każdy WTZ korzystał w miarę potrzeb uczestników i lokalnych możliwości. W standardach zwrócono uwagę, że zadania WTZ wskazują na konieczność pracy w dwóch głównych obszarach: włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej. Mając to na uwadze wskazano szereg działań, jakie WTZ mogą i powinny podejmować w obu tych obszarach – każdorazowo zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami i indywidualnymi potrzebami uczestników. Podkreślono m.in. potrzebę częstszego niż dotychczas wyjścia poza WTZ i wzmocnienia współpracy z otoczeniem, bardziej pro-zawodowego charakteru tzw. pracowni oraz zapewnienia uczestnikom WTZ alternatywnych form komunikacji.

Szkolenie to przybliżyło nam treść standardów, poruszanie się po wypracowanej dokumentacji, co w przyszłości pozwoli na prawidłowe ich wdrożenie a także zaowocuje w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Skip to content