Aktualności

19
05.2022

Praktyki zawodowe uczestników WTZ z czynności porządkowych oraz prac z zakresu ogrodnictwa

Kolejny dzień praktyk naszych Uczestników. Tym razem zadaniem było oczyszczenie chodnika. Uczestnicy bardzo chętnie podjęli się zadania i sprawnie wyczyścili chodnik. 

Odbyte praktyki pozwolą rozwinąć umiejętności zawodowe niezbędne do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy. Udział w zajęciach pozwoli również wykształcić takie cechy jak: punktualność, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, co zwiększa szanse na zdobycie zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznych.  

Skip to content