Aktualności

31
05.2020

Procedury udziału w zajęciach wg nowego reżimu sanitarnego

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy będą wznowione od 1 czerwca 2020 r. Odbywać się będą wg nowego reżimu sanitarnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z rekomendacjami MRPiPS:

1. Przed wejściem do busa każdy uczestnik będzie miał zmierzoną temperaturę

2. Przed wejściem do placówki obowiązuje dezynfekcja rąk następnie udajemy się do sali zajęciowej

3. Zajmujemy wyznaczone przez terapeutę stanowisko pracy z zachowaniem bezpiecznej odległości

4. Pozostajemy w swoich salach zajęciowych –  nie odwiedzamy kolegów i koleżanek w innych pracowniach

5. Zachowujemy zasady higieny : unikanie dotykania okolic oczu i ust; częste mycie i dezynfekcja rąk; zachowanie bezpiecznej odległości –
nie podawanie dłoni na powitanie

6. Nie przynosimy na zajęcia niepotrzebnych rzeczy w tym telefonów komórkowych

7. Zawieszone zostają wspólne posiłki w salach jadalnianych – posiłki  podawane będą w salach zajęciowych po wcześniejszej dezynfekcji stolików
i wywietrzeniu sali

8. W trakcie pobytu na zajęciach nie wolno opuszczać terenu placówki

9. Po zakończeniu zajęć uczestnicy zostaną odprowadzeni do busa przez terapeutę i odwiezieni do domów w swoich grupach zajęciowych 
( ograniczamy w ten sposób kontakt z innymi osobami )

10. Na bieżąco dezynfekowane będą: narzędzia do pracy, stoły,biurka, klamki, klawiatury komputera, włączniki światła oraz poręcze

Osoby u których występują objawy infekcji takie jak: 
podwyższona temperatura, kaszel, katar prosimy o pozostanie w domu !

Skip to content