Aktualności

23
07.2021

PROGRAM WYRÓWNANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W OBSZARZE F / Rudnik nad Sanem

                                                                                                                            

Projekt pn. „Remont klatki schodowej wraz z montażem systemu oddymiania” w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze F

 

UMOWA nr PCPR.505.1.7.2021.MC

CEL PROJEKTU

Działający od 2006 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem pełnią funkcję rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 55 osób podopiecznych. Placówka znajduje się w użyczonym budynku w ramach obowiązującej umowy i wymaga natychmiastowego remontu zapobiegającemu degradacji infrastruktury istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wykonanie remontu klatki schodowej wraz z montażem systemu oddymiania klatki schodowej zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe i pozwoli na bezpieczne użytkowanie budynku WTZ. Przeprowadzenie remontu klatki schodowej, w tym wymiana drewnianych barierek i poręczy wraz z w/w montażem systemu oddymiania posłuży temu celowi i będzie zapobiegać dalszej degradacji w budynku. Zapewni on również właściwy poziom bezpieczeństwa i będzie odpowiadać właściwym standardom funkcjonowania  placówki przeznaczonej do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Prace podzielone zostaną na 4 odrębne zadania:

  1. Montaż okien oddymiających, napowietrzających, samozamykaczy, siłowników i drzwi zgodnie z wytycznymi przepisami przeciw pożarowymi
  2. Montaż systemu oddymiania klatki schodowej
  3. Montaż barierek i pochwytów na klatce schodowej (demontaż drewnianych barierek)
  4. Malowanie, szpachlowanie, obróbki okien i drzwi, wymiana lamp itp.
     

Projekt dotyczy planowanej liczby 55 osób niepełnosprawnych podopiecznych WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem
ul. Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem
Powiat Niżański, w. Podkarpackie
NIP 864-00-09-741 Nr indentyfikacyjny PFRON* 26Y1205G5
Termin realizacji zadania: 12 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
Czas realizacji zadania: 6 miesięcy

 

Łączny koszt realizacji projektu: 103 804,50 zł
Środki własne przeznaczone na realizację projektu: 20 760,90 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 83 043,60 zł

Skip to content