Aktualności

10
06.2016

Projekt pt: „Praca urzeczywistnieniem siebie”– wejście osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego na rynek pracy finansowany przez PFRON

W ramach projektu realizowanym przez Caritas Diecezji Sandomierskiej pt: „Praca urzeczywistnieniem siebie” – wejście osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego na rynek pracy finansowany przez PFRON, udział bierze w I etapie projektu 10 podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem. Projekt ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie, z chorobami psychicznymi, z niepełnosprawnością sprzężoną i innymi przyczynami niepełnosprawności wejście na rynek pracy w trzech wyżej wymienionych województwach. Projekt trwa łącznie od 2016r. do 2018r i podzielony jest na II etapy. Cel projektu będzie realizowany przez dwa cele szczegółowe: nabycie kompetencji społecznych i zawodowych poprzez uczestnictwo w zajęciach z zakresu umiejętności społecznych i zawodowych oraz zwiększenia stopnia samodzielności w wykonywaniu czynności zawodowych poprzez usługi osoby wspierającej. Uczestnicy projektu mieli już możliwość uczestniczyć w zajęciach z Zespołu Aktywności Społecznej i Środowiskowych Grup Wsparcia. Kolejnym etapem projektu będą spotkania z doradztwa zawodowego oraz kursy zawodowe. Kursy zawodowe będą prowadzone w formie praktycznym, uczestnicy będą zdobywać umiejętności w zawodzie piekarza i cukiernika. Natomiast w II etapie projektu uczestnicy wezmą udział w kursie kulinarnym i stolarskim. Łącznie w projekcie weźmie udział 30 osób niepełnosprawnych. Efektem końcowym I i II etapu projektu będzie 4 miesięczny staż dla każdego z uczestników na otwartym rynku pracy.

Skip to content