Aktualności

30
05.2020

Przekaż darowiznę

Caritas Diecezji Sandomierskiej, dzięki Państwa hojnej ofiarności, może pomagać osobom najbardziej potrzebującym.

Dzięki Państwa wpłatom możliwa jest realizacja wielu działań pomocowych, których adresatami są osoby: ubogie, chore, starsze, niepełnosprawne, w tym szczególnie dzieci z biednych rodzin, dzieci długotrwale chore i niepełnosprawne. Do form wsparcia realizowanych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej należą m. in.: zakup lekarstw; dofinansowanie zakupu opału na zimę; dofinansowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, mieszkanie; pomoc w sytuacjach kryzysowych i nagłych zdarzeniach losowych.

Caritas Diecezji Sandomierskiej wspiera osoby potrzebujące mieszkające w Polsce jak i naszych Rodaków mieszkających na Wschodzie.

Wspólnie z Państwem, Caritas w Sandomierzu pragnie nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Sami nie jesteśmy w stanie udzielić wsparcia dużej liczbie osób. Dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc.

 

Jeżeli zechcą Państwo pomóc Caritas Diecezji Sandomierskiej w realizacji dzieł dobroczynnych dla osób potrzebujących wsparcia mogą Państwo:

1.Przekazać darowizny na ten cel na konto:

PEKAO O/ Sandomierz 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

2. Przeznaczyć 1% podatku odprowadzonego do Urzędu Skarbowego

Uzupełniając roczne rozliczenie o dane: Nr KRS Caritas Diecezji Sandomierskiej 0000213751 oraz „informacje dodatkowe” w formularzu PIT o dopisek „Darowizna na cele statutowe”.

Za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Skip to content