Aktualności

19
08.2020

Przekazanie środków ochrony osobistej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie dla ŚDS w Rudniku nad Sanem

Dziękujemy bardzo Dyrekcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Pracownikom za przekazanie bezpłatnych środków ochrony osobistej w ramach realizacji projektu „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz placówki Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem. W tym trudnym czasie spowodowanym sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 wszelkie środki ochrony osobistej są niezbędne do zapewnienia Uczestnikom i Pracownikom bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu. Tym bardziej cieszymy się i dziękujemy za otrzymane rękawice jednorazowe oraz dwa bezdotykowe dozowniki na płyn dezynfekcyjny wraz z płynem do dezynfekcji rąk.

Skip to content