Aktualności

01
08.2023

Rozpoczynamy nowy rok terapeutyczny 2023/2024

 

Po miesięcznej przerwie wracamy z nową energią, pomysłami i wyzwaniami do naszych zajęć i pracy. Nie poddajemy się i każdego dnia z nowym zapałem realizujemy cele bo jak powiedział: John Quincy Adam “Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie. Dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się.” I z takim nastawieniem witamy każdy nowy dzień zajęciowy w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy.

Życzymy wszystkim dużo energii, wytrwałości i powodzenia na kolejny rok pracy!

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej funkcjonuje od 2006 roku. Jest to placówka powołana w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności.

Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w życiu społecznym. Na zajęcia uczęszcza 55 osób z niepełnosprawnościami z powiatu niżańskiego z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem, działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej rozpoczął swoją działalność 1 listopada 2010 r. Przeznaczony jest dla 33 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym a także lekkim gdy jednocześnie występują inne niepełnosprawności.

Głównym celem Domu jest aktywizowanie, udzielanie pomocy i wsparcia w środowisku rodzinnym i społecznym uczestnikom oraz zwiększanie ich zaradności i samodzielności życiowej, a także integracja społeczna.

Więcej informacji o nas i naszych placówkach znajduje się pod linkiem: https://caritasrudnik.pl/

Skip to content