Aktualności

16
10.2023

SPOTKANIE OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS I WOLONTARIATU SZKOLNEGO

16 października gościliśmy w naszym Centrum niezwykłe osoby o otwartych sercach i gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi – opiekunów i koordynatorów SKC. Na spotkaniu omówiliśmy m. in. plan działań na rok szkolny 2023/2024 oraz wymieniliśmy się doświadczeniami. 
Wolontariat szkolny stwarza możliwość kształtowania osobowości młodych ludzi po to, aby lepiej rozumieli to, co się wokół nich dzieje i po to, aby mogli skutecznie angażować się w działalność społeczną na rzecz potrzebujących
Drodzy Opiekunowie bardzo dziękujemy za Waszą obecność, otwartość i zaangażowanie ♥️♥️♥️

 

Co to jest szkolny wolontariat?
„Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego”.

Co szkolny wolontariat oznacza w praktyce?
To zwykłe zaangażowanie w inicjatywy na rzecz szkoły i szkolnej społeczności, ale też we wszelkie akcje pomocowe i przedsięwzięcia charytatywne. Mogą to być np. przedświąteczne zbiórki Caritas. 

Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każdy chętny. 

Skip to content