Aktualności

22
12.2016

Spotkanie Opłatkowe

W dniu 22 grudnia 2016 w WTZ tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe dla uczestników WTZ, ŚDS ich rodzin oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której słowo Boże wygłosił Ks. Tomasz Szostek. Kolejnym punktem wigilijnego spotkania były Jasełka, przygotowane przez uczestników WTZ i ŚDS oraz występy artystyczne. Uczestnicy przygotowani przez terapeutów zajęciowych przedstawili Jasełka pt. „Betlejem to my sami”. Przedstawienie przybliżyło historię narodzin Chrystusa oraz wieczór wigilijny współczesnej rodziny. Jasełka skłoniły do refleksji i zastanowienia się nad prawdziwym sensem Świąt Narodzenie Pańskiego. Głównym celem przedstawienia było postawienie sobie pytania czy my ludzie współcześni tak bardzo różnimy się od mieszkańców Betlejem, czy stawiając jak nakazuje tradycja talerz dla nieznajomego gościa, jesteśmy w stanie przyjąć osobę, która jest samotna i nie ma dokąd pójść. Po Jasełkach został zaprezentowany układ taneczny w ramach projektu „Razem lepiej”. Część artystyczna wzbudziła duży podziw wśród oglądających, rodzice i opiekunów byli wzruszeni tak piękną oprawą tego spotkania. Po tych występach, wszyscy składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Następnie Kierownik Ks. Tomasz Szostek zaprosił do świątecznego stołu na którym znalazły się wigilijne potrawy. Spotkanie upłynęło w ciepłej atmosferze wzajemnej życzliwości.

Skip to content