Aktualności

27
10.2022

Światowy Dzień Terapii Zajęciowej – 27 października

27 października przypada Światowy Dzień Terapii Zajęciowej ogłoszony przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT). 

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się kompleksowym prowadzeniem terapii, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Jego praca odgrywa istotną rolę w powrocie do zdrowia i ma na celu polepszenie dobrostanu psychofizycznego swoich podopiecznych, a także zwiększenie ich satysfakcji i sprawności życiowej.

Terapia zajęciowa to wykorzystanie różnorodnych form aktywności życiowej (pracy, sztuki, aktywności społecznej) jako jednego z środków rehabilitacyjno – leczniczych, w celu szybszego przywrócenia pacjentom utraconych funkcji i sprawności, a w przypadku zmian nieodwracalnych pomocy w wytworzeniu funkcji zastępczych. 

Obecnie terapia zajęciowa wykorzystywana bywa głównie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami – intelektualnymi i fizycznymi oraz chorymi psychicznie. Jednakże działania terapeutyczne mogą być skierowane także do osób starszych, dzieci z problemami w uczeniu się, osób niedostosowanych czy wykluczonych społecznie.

W placówkach Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem każdego dnia prowadzonych jest szereg działań terapeutycznych mających na celu usprawnianie i polepszanie jakości życia swoich podopiecznych. Terapeuci wykazują wiele empatii, troski, ciepła i zrozumienia. Mimo codziennych trudności i niepowodzeń uczestników wspierają i motywują ich do dalszych starań. Praca terapeuty zajęciowego choć nie jest łatwa to daje ogromną satysfakcję. 

Wszystkim terapeutom życzymy cierpliwości i wytrwałości, aby Wasza praca zrodziła wiele szlachetnych owoców ♥♥♥

 

Skip to content