Aktualności

26
06.2024

Szkolenie pracowników Centrum Caritas z zakresu BHP

26 czerwca 2024 r. kierownicy, liderzy i pracownicy placówek Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem uczestniczyli w szkoleniu  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Szkolenie miało charakter okresowy.  Celem szkolenia BHP w głównej mierze jest budowanie świadomości wśród pracowników i kierowników na temat zagrożeń, co przełoży się na pracę w bezpiecznych warunkach, ograniczeniem liczby wypadków oraz ogólne poczucie bezpieczeństwa w pracy.

Szkolenia okresowe – są powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość tego szkolenia zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Skip to content