Aktualności

19
09.2022

„Terapeutyczne obiadowanie” – projekt realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem we wrześniu przystąpił do realizacji nowego projektu „Terapeutyczne obiadowanie”, który angażuje osoby z niepełnosprawnościami, uczestniczące w terapii zajęciowej, w przygotowywanie i dostarczenie pełnowartościowych, dwudaniowych obiadów osobom starszym. Odbiorcami będą osoby powyżej 60 roku życia, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku i chorób, problemów z poruszaniem się nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków. Spotkanie tych dwóch grup pozwoli na wytworzenie się niezwykłej więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu, empatii, oraz wspólnocie doświadczania życia
z ograniczoną samodzielnością.

Wszystko to jest możliwe dzięki pozyskaniu grantu w wysokości 77 215, 60 złotych na wdrożenie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”

Okres wdrażania innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne” jest następujący:

a)      Faza przygotowania do wdrożenia modelu IS OT: od 01.09.2022 do 31.10.2022

b)     Faza wdrożenia modelu IS OT: od 01.11.2022 do 31.08.2023.

 

PROJEKT PN „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Skip to content