Aktualności

27
09.2022

Trening kulinarny dla uczestników ŚDS

Trening kulinarny dla uczestników ŚDS

Trening kulinarny umożliwia uczestnikom rozwijanie umiejętności związanych z gotowaniem. Dzięki niemu zdobywają oni nie tylko wiedzę teoretyczną z tego zakresu, ale kształtują również umiejętności praktyczne. Trening kulinarny obejmuje wiele czynności i zadań. Jest oparty na realizacji zajęć przy stanowisku kuchennym z wykorzystaniem m. in. metod pracy indywidualnej i grupowej.

Trening kulinarny ma na celu przyswojenie takich umiejętności jak:

– utrzymanie czystości w miejscu przygotowywania posiłków;

– zachowanie zasad higieny podczas przygotowywania potraw;

– przygotowywanie prostych posiłków np. kanapki;

– parzenie herbaty i kawy;

– przygotowywanie dań i posiłków złożonych na ciepło;

– obieranie, krojenie, szatkowanie, pieczenie, smażenie, lepienie;

– przygotowywanie surówek i sałatek;

– przygotowywanie przetworów;

– poznanie przepisów z książek kulinarnych, dobór artykułów spożywczych;

– nauka przechowywania produktów żywnościowych;

– kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

Podczas treningu kulinarnego uczestnicy rozwijają nie tylko umiejętności z zakresu samodzielnego radzenia sobie w gospodarstwie domowym.  Ma on także na celu usprawnianie manualne, doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowej i ruchowej oraz rozwijanie funkcji poznawczych, tj.: pamięć, uwaga, spostrzeganie, kojarzenie i myślenie. A co najważniejsze gotowanie sprawia wszystkim wiele radości i satysfakcji.

Skip to content