Aktualności

06
09.2022

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego uczestników ŚDS

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego uczestników ŚDS

Trening ten ma na celu rozwój zainteresowań oraz umiejętności korzystania uczestników ŚDS z różnych form spędzania czasu wolnego dostępnych w ich najbliższym otoczeniu oraz nabycie umiejętności odpoczywania i relaksowania się. Uczestnicy uczą się efektywnie i racjonalnie wykorzystywać czas wolny, a także wzbogacają swoje zainteresowania. Dzięki różnorodności proponowanych aktywności rozwijają potrzebę aktywności w tym: rozwijanie zainteresowań  literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych:

–        aktywizowanie do czytania prasy, literatury, słuchania audycji radiowych i telewizyjnych

–        zachęcanie do korzystania z gier stolikowych, planszowych itp.

–        zachęcanie do korzystania z gier typu: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy

–        projekcje filmów

–        wyjścia np. do muzeum, do kina, na występy artystyczne, na wystawy, halę sportową, siłownię na świeżym powietrzu

–        spacery, wycieczki rowerowe

–        uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, integracyjnych, towarzyskich

–        relaksacja, biblioterapia, silvoterapia, ludoterapia, muzykoterapia

 

Skip to content