Aktualności

24
11.2021

Uczestnicy WTZ biorą udział w praktykach zawodowych

Realizując cele związane z rehabilitacją społeczną i zawodową uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej rozpoczęli praktyki zawodowe. Po odbyciu szkolenia BHP uczestnicy rozpoczęli praktyki zawodowe, które potrwają do końca czerwca 2022r. Zajęcia będą odbywały się maksymalnie 15 godzin tygodniowo, w dni robocze  w godzinach od 9.30 do 12.30. 
Pierwsza grupa licząca 11 osób podjęła praktyki na podstawie umowy z Urzędem Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem. W ramach zajęć praktycznych Uczestnicy będą wykonywać czynności porządkowe, prace z zakresu ogrodnictwa oraz inne wynikające z potrzeb na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Druga grupa licząca 6 osób  to uczestnicy pracowni stolarskiej, którzy rozpoczęli praktykę w firmie KARO w Rudniku nad Sanem, gdzie będą oni doskonalili umiejętności związane z obróbką drewna.

Odbyte praktyki pozwolą rozwinąć umiejętności zawodowe niezbędne do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy. Udział w zajęciach pozwoli również wykształcić takie cechy jak: punktualność, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, co zwiększa szanse na zdobycie zatrudnienia i podniesienie kompetencji społecznych.  

Skip to content