Aktualności

13
03.2023

Wielki Post w Centrum Caritas

Wielki 40-dniowy Post rozpoczynamy w środę popielcową od symbolicznego posypania głowy popiołem. Jest on symbolem kruchości i przemijalności ludzkiego życia, ale także znakiem żałoby i pokuty. Znak ten ma ogromne znaczenie dla przeżywania Wielkiego Postu. Każdy, kto posypuje głowę popiołem przyznaje przed Bogiem, że jest grzeszny i pragnie prawdziwego nawrócenia.

Tak naprawdę przez wszystkie wieki, odkąd Kościół zaczął celebrować Wielki Post, niewiele się zmieniło. Nadal nawołuje się ludzi do modlitwy, postu i jałmużny. Kościół każdego roku nawołuje do 40-dniowej pracy nad sobą. Skąd się w ogóle wzięła ta liczba 40 dni? Związana jest ona z wieloma ważnymi wydarzeniami w Biblii jak: 40-letnia wędrówka narodu wybranego, 40-dniowy potop, 40-dniowy czas, jaki dał Jonasz Niniwie na nawrócenie się, a wreszcie jest to 40-dniowy pobyt Chrystusa na pustyni i walka z szatanem. W każdym z tych wydarzeń mamy przedstawioną specyfikę Wielkiego Postu: modlitwa, walka z grzechem, praca nad sobą, pokuta. W każdym z tych wydarzeń widzimy, że osiągnięcie celu jest jakimś procesem i aby go osiągnąć, trzeba ciężko pracować, wyzbywać się wszystkiego, co grzeszne i oddawać całe swoje życie Bogu.

Podopieczni oraz pracownicy Centrum Caritas Wielki Post rozpoczęli wspólną Mszą Świętą z obrzędem posypania głów popiołem łącząc się z parafianami w kościele p.w. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem. Natomiast w każdy piątek Wielkiego Postu spotykamy się w naszej kaplicy by razem rozważać Drogę Krzyżową Pana Jezusa. W pobożnej praktyce Drogi Krzyżowej odnawia się pamiątkę cierpień, jakie Boski Zbawiciel przeżył w czasie drogi od pretorium Piłata, gdzie został skazany na śmierć, aż na górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 
W ostatni piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej poświęcone było nauczaniu św. Jana Pawła II oraz modlitwie o opamiętanie dla tych, którzy obrażają i depczą jego imię. Święty Janie Pawle II – módl się za nami…

Skip to content