Aktualności

16
10.2019

Wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza

W dniu 15 października 2019 roku w parafii p.w. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem miała miejsce wizytacja kanoniczna księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Ksiądz Biskup odwiedził również Centrum Caritas. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Ksiądz Tomasz Szostek odpowiedzialny za placówki w Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem zdał sprawozdanie z funkcjonowania, pracy i działalności naszego Ośrodka. Opowiedział o powstaniu placówek, przedsięwzięciach jakie podejmujemy i wyzwaniach dnia codziennego. Następnie Pani Ewa Maziarz, kierownik Domu Samotnej Matki, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przedstawiła jakie zadania wykonują w ramach swojej pracy. Pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy omówili szczegółowo zakres swoich codziennych obowiązków. Przedstawili swoich podopiecznych, podali liczbę osób uczęszczających każdego dnia na zajęcia. Naszkicowali także formy pomocy uczestnikom, którzy biorą udział w życiu placówek oraz z jakich metod terapii i rehabilitacji mają możliwość korzystać. Podkreślili jak ważne jest wspólne zaangażowanie zespołu terapeutycznego i rodziny w procesie terapeutycznym, który wpływa na poprawę funkcjonowania uczestnika zajęć w środowisku oraz w ich codziennym życiu. Ksiądz Biskup z wielkim zainteresowaniem wysłuchał wszystkich sprawozdań i wyraził swoją radość z możliwości goszczenia w Naszym Centrum. Na zakończenie wizytacji Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Skip to content