Aktualności

21
10.2022

„Wkład wikliniarzy z niepełnosprawnością w rozwój tradycji” – konferencja w Centrum Caritas

20 października w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem odbyły się warsztaty i debata w ramach projektu „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”. Konferencję na temat „wkładu wikliniarzy z niepełnosprawnością w rozwój tradycji” wygłosił ks. Tomasz Szostek – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy a przede wszystkim osoba odpowiadająca za placówki Centrum Caritas i przebywające na zajęciach osoby z niepełnosprawnością. Ks. Tomasz opowiedział o roli osób z niepełnosprawnością w wikliniarstwo, przedstawił wyroby wykonane przez uczestników WTZ oraz ŚDS w ramach zajęć a także podkreślił jak ważna jest rola terapeutyczna wikliniarstwa i zarobkowa dla zainteresowanych osób.

Głos zabrali również Pan Marek Piechuta – Prezes Stowarzyszenia ,,Dobry Dom” a także podopieczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oraz uczestnicy WTZ i ŚDS w Rudniku nad Sanem. Przedstawiciele wikliniarzy z niepełnosprawnością wypowiedzieli się na forum grupy czym jest dla nich wikliniarstwo.

Głosem podsumowującym był Pan Andrzej Szoszkiewicz – koordynator projektu na temat prac nad wnioskiem o wpis na światową listę prowadzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury UNESCO.

Po tych niezwykle interesujących wypowiedziach była możliwość zwiedzenia placówek Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem.

Konferencja „Wkład wikliniarzy z niepełnosprawnością w rozwój tradycji”  to jedno z działań przygotowujących do wpisu plecionkarstwa na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Skip to content