Aktualności

22
11.2019

Wolontariusze SKC Diecezji Sandomierskiej z wizytą u „Duchaków”

21 listopada 2019 roku wolontariusze wraz ze swoimi opiekunami wybrali się na wizytę studyjną do Towarzystwa Ducha Świętego pod wezwaniem Świętego Krzyża w Dąbrowie koło Krakowa by uczestniczyć w spotkaniu i rozmowach z „Duchakami” pod hasłem: „Posługa ubogim w duchu bł. Gwidona z Montepellier”. Spotkanie to wpisuje się w obchody III Światowego Dnia Ubogich.

Błogosławiony Gwidon odznaczał się wielką pobożnością oraz wrażliwością na cierpienia bliźnich. Gdy otrzymał od rodziców majątek, na przedmieściu rodzinnego miasta Montpellier, wybudował szpital. Gromadził w nim porzucone dzieci, ubogich, chorych i sam osobiście im posługiwał. Przykład Gwidona, przenikniętego duchem ewangelicznej miłości, pociągnął innych, zarówno mężczyzn jak i kobiety, które szczególnie były potrzebne sierotom, by im zastąpić matki. Tak powstał szpitalniczy Zakon Ducha Świętego, jego gałąź męska i żeńska, oddany służbie chorym, ubogim i dzieciom. Założyciel oddał swe dzieło pod szczególny patronat Ducha Świętego. Polska prowincja braci istniała do 1783 roku, kiedy uległa kasacie. Ostatni polski duchak zmarł w 1820 roku w Krakowie. Towarzystwo Ducha Świętego zostało ponownie powołane w 2003 r. na podstawie dekretu metropolity gdańskiego. W 2010 roku do postulatu wstąpiło 7 braci. Obecnie wraz z neoprezbiterami w TDŚ jest kilku kapłanów. Oprócz nich wspólnotę tworzą klerycy i nowicjusz. Razem 13 członków. Ich charyzmat to niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa w kaplicy. Następnie Ksiądz Łukasz przybliżył historię bł. Gwidona a także jak na przestrzeni lat toczyły się losy zakonu, i jak jest współcześnie. Po tej bardzo ciekawej prelekcji odmówiliśmy wspólnie koronkę do Ducha Świętego. Po spotkaniu w kaplicy i wspólnej modlitwie zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek. Przy stole panowała rodzinna atmosfera, każdy mógł opowiedzieć coś o sobie, swoich zainteresowań a także zadawać braciom pytania. Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy spotkania wysłuchali jak wygląda codzienne życie w zakonie natomiast ojcowie z zainteresowaniem wysłuchali o przedsięwzięciach SKC oraz dzieł prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Było to niezwykle bogate w doświadczenie spotkanie a przede wszystkim co należy podkreślić przebiegało ono w miłej i rodzinnej atmosferze. Na koniec spotkania wolontariusze zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie oraz zaprosili Wspólnotę do Sandomierza, miejsca tak ściśle związanego z  „Duchakami” .

Skip to content