Aktualności

05
05.2022

WTZ na obchodach 40-lecia Tarnobrzeskiego Koła PSONI

Delegacja uczestników oraz pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem miała przyjemność wziąć udział w obchodach 40-lecia Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obchody miały miejsce 5 maja 2022 roku. Jest to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele Chrystusa Króla. Następnie przemarszem udano się do hali sportowej MOSiR w Tarnobrzegu, gdzie po powitaniu zaproszonych gości nastąpiły występy artystyczne oraz wręczenie medali i podziękowań osobom zasłużonym. Działaniem towarzyszącym był przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością. Swoje prace zaprezentowali również podopieczni WTZ w Rudniku nad Sanem.

Celem stowarzyszenia PSONI jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.

Skip to content